thử nghiệm chức năng sgd

Để thử nghiệm các chức năng và dịch vụ trên Chợ Nông Sản Việt. Quý thành viên vui lòng đăng nhập vào hệ thống với thông tin tài khoản như sau:

       - Tên đăng nhập: taikhoanthunghiem

       - Mật khẩu: 12345678


Quý thành viên Click vào đây để đăng nhập vào hệ thống thử nghiệm các chức năng của Chợ Nông Sản Việt.

Trân trọng thông báo!