giá sgd - mới nhất

Từ ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
select
select
select
select
select
SttHàng hóaSố lượng ĐVT Quy cách / size cỡĐơn giá Thời gian chốt lệnh
1 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi250Kg160 Con/Kg70.000 VND23-08-2019 9:43
2 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi600Kg140 Con/Kg68.000 VND23-08-2019 9:25
3 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi800Kg150 Con/Kg66.000 VND23-08-2019 9:25
4 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi300Kg130 Con/Kg76.000 VND23-08-2019 9:24
5 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi300Kg100 Con/Kg85.000 VND23-08-2019 9:10
6 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi400Kg200 Con/Kg62.000 VND23-08-2019 9:10
7 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi900Kg100 Con/Kg85.000 VND23-08-2019 9:9
8 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi500Kg150 Con/Kg78.000 VND21-08-2019 10:18
9 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi50Kg110 Con/Kg80.000 VND21-08-2019 10:15
10 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi400Kg190 Con/Kg75.000 VND21-08-2019 10:15
11 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi450Kg90 Con/Kg85.000 VND17-08-2019 16:24
12 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi700Kg80 Con/Kg90.000 VND17-08-2019 16:24
13 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi700Kg75 Con/Kg90.000 VND17-08-2019 16:24
14 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi800Kg195 Con/Kg70.000 VND17-08-2019 16:23
15 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi500Kg90 Con/Kg86.000 VND17-08-2019 16:23
16 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi350Kg88 Con/Kg88.000 VND17-08-2019 16:23
17 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi200Kg200 Con/Kg65.000 VND17-08-2019 16:0
18 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi900Kg115 Con/Kg72.000 VND15-08-2019 10:57
19 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi800Kg165 Con/Kg69.000 VND15-08-2019 10:56
20 Tôm - Thẻ - Nguyên liệu tươi605Kg173 Con/Kg63.500 VND13-08-2019 15:21
1 - 20 trong tổng số 22Số dòng hiển thị: <<<1 2>>>