HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH ĐĂNG MUA

HƯỚNG DẪN ĐĂNG ĐẶT LỆNH MUA

Bước 1 - Truy cập hệ thống

Mở trình duyệt (Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox,...) truy cập vào website https://www.cnsv.vn

Quý thành viên chọn mục 'Đăng nhập' ở góc trên bên phải màn hình để đăng nhập vào hệ thống CNSV
Bước 2 - Tạo lệnh đặt MUA

Sau khi đăng nhập quý thành viên chọn 'Quản lý' trên thanh menu và chọn 'Lệnh đặt mua - bán'

Hệ thống chuyển đến trang quản lý lệnh đặt mua - bán, quý thành viên chọn nút ở góc bên phải màn hình để thêm lệnh đặt mua mới

Tiếp theo ở mục 'Chọn hàng hóa' quý thành viên chọn hàng hóa muốn đặt lệnh từ danh sách hàng hóa, nếu không có size muốn mua chọn nút để thêm hàng hóa mới với size muốn mua

Thêm mới hàng hóa

Tiếp theo quý khách hàng chọn lần lượt 'Phân loại hàng hóa','Hàng hóa','Loại hàng hóa' và nhập 'Quy cách / size cỡ' cho hàng hóa

Sau khi nhập xong hệ thống sẽ tự động tạo mã hàng hóa tương ứng với thông tin quý thành viên vừa chọn .

Tiếp theo quý thành viên điền thông tin mô tả cho hàng hóa đã được hệ thống liệt kê và bấm nút để thêm mới hàng hóa và chuyển về trang đặt lệnh mua hoặc nút để tiếp tục thêm mới 1 hàng hóa khác.

Thông tin lệnh đặt mua

Quý thành viên thêm thông tin cho lệnh đặt mua.

Quý thành viên điền những thông tin theo mẫu có sẵn

Hệ thống sẽ tự động tính và hiển thị các giá trị

Hình ảnh hàng hóa

Tiếp theo quý thành viên tải lên hình ảnh cho hàng hóa đặt lệnh.

- Đầu tiên quý thành viên chọn mục 'chọn tệp'.

- Tiếp theo quý thành viên chọn mục hình ảnh cẩn tải lên và chọn 'Open'.

- Sau đó quý thành viên chọn nút bên trái hình ảnh để thêm ảnh cho lệnh.

- Hình ảnh sẽ được tải vào danh sách ảnh của lệnh quý thành viên có thể chọn ảnh nào làm mặc định của lệnh, tương tự cũng có thể tải về ảnh và xóa ảnh khỏi danh sách.Bước 3 - Gửi Sàn giao dịch duyệt lệnh đặt mua

  1. Quý thành viên chọn để Sàn giao dịch kịch hoạt lênh mua

  2. Trường hợp chưa muốn kích hoạt Quý thành viên chọn để đưa vào lệnh dự thảo (lệnh chờ gửi)

    Để kích hoạt lệnh chờ quý thành viên vào mục Quản lý --> lệnh đặt mua - bán

    Tiếp theo quý thành viên (chọn mục nếu cần cập nhật thông tin) chọn gửi duyệt ở lệnh đặt mua muốn kích hoạt

LƯU Ý: Sau khi Sàn giao dịch kích hoạt thì lệnh sẽ được cập nhật vào mục 'LỆNH ĐĂNG MUA', nếu quý thành viên kiểm tra thông không nhìn thấy lệnh của mình trên mục này thì liên hệ số điện thoại 02913 752 852 để được hỗ trợ

    Các lệnh mua phải được Sàn giao dịch duyệt mới hiển thị trên website