PHÂN TÍCH - NHẬN ĐỊNH

Sau khi giảm liên tục trong ba tháng 8,9,10/2019, XK tôm Việt Nam trong tháng 11 đảo chiều tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Tháng 11/2019, XK tôm Việt Nam tăng nhẹ 1,5% đạt gần 309 triệu USD. Tính tới tháng 11 năm nay, XK tôm đạt 3,1 tỷ USD, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm ngoái.