HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN - RÚT TIỀN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH


HƯỚNG DẪN NẠP TIỀN VÀ RÚT TIỀN TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản giao dịch

- Để nạp tiền, quý thành viên thông qua Ngân hàng có liên kết với SGD để thực hiện chuyển khoản theo quy định của từng Ngân hàng.

- Thông tin chuyển khoản:

   + Số tài khoản đơn vị thụ hưởng: xxxxxxxxxxxxxx (tùy theo từng ngân hàng)

   + Người thụ hưởng: Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Cửu Long)

   + Nội dung nộp:Nộp tiền vào Tài khoản giao dịch của Thành viên Nguyễn Văn A, MTV: yyyyyyy
Hướng dẫn rút tiền tài khoản giao dịch

Mở trình duyệt (Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox,...) truy cập vào website https://www.cnsv.vn

Quý thành viên chọn mục 'Đăng nhập' ở góc trên bên phải màn hình để đăng nhập vào hệ thống CNSV

Sau khi đăng nhập, quý thành viên chọn vào mục 'Tài khoản --> Sao kê giao dịch'

Hệ thống sẽ chuyển đến trang hiển thị sao kê giao dịch chi tiết của thành viên

Để tiến hành rút tiền quý thành viên chọn vào nút để tiến hành rút tiền

Hệ thống sẽ tự động chuyển đến trang rút tiền, quý thành viên nhập vào số tiền cần rút (Lưu ý: số tiền rút phải nhỏ hơn hoặc bằng số dư khả dụng của quý thành viên trên sàn giao dịch)

Sau khi quý thành viên nhập số tiền cần rút hệ thống sẽ tự động tính số dư còn lại

Cuối cùng quý thành viên chọn nút để gởi yêu cầu rút tiền cho Sàn giao dịch

Sau khi Thành viên thực hiện xong các nội dung nêu trên, SGD ghi tăng (nộp) hoặc giảm (rút) Tài khoản giao dịch của Thành viên đã cung cấp cho SGD khi đăng ký Thành viên.

Lưu ý: - Các lệnh nạp, rút tiền phải được Sàn giao dịch duyệt mới khấn trừ vào tài khoản giao dịch, nếu quý thành viên kiểm tra không nhìn thấy lệnh của mình trên mục này thì liên hệ số điện thoại 02913 752 852 để được hỗ trợ

    - Phí nộp tiền do Ngân hàng thu, phí rút tiền SGD thu theo quy định của từng ngân hàng.