mô tả tôm nguyên liệu

Mục đích:

    -   Để người mua biết được tương đối chính xác hàng hóa có phù hợp với yêu cầu mua.

    -   Người bán biết được hàng hóa của mình có thể đáp ứng yêu cầu của bên mua hay không.

    -   Giúp cho người bán giới thiệu tôm nuôi theo các tiêu chuẩn, không nhiễm kháng sinh để có thể xác định giá bán cao hơn nuôi thông thường.

Thông tin càng rõ ràng giúp cho giao dịch càng dễ thanh công.

Lưu ý:

Đây là những thông tin mang tính giao kết, là cơ sở để giải quyết tranh chấp (nếu có), vì vậy người mô tả phải đưa thông tin chính xác, hình ảnh phải là của chính lô hàng muốn bán, một khi đã đăng lên sàn thì phải chịu trách nhiệm với đối tác, thậm chí bồi thường thiệt hại cho đối tác theo quy định của sàn giao dịch và của pháp luật nếu thông tin không đúng như mô tả.

Khi đặt lệnh bán hoặc lệnh mua thì bên đặt lệnh cần nêu chi tiết lô tôm theo các tiêu chí dưới đây:

1

 Tên hàng hóa: ………

Số lượng: …………kg

Size, cở: ……..con/kg

2

 Phương thức trả tiền

Qua sàn GD. Tại ao. khác …………

3

 Sai lệch có thể xảy ra (±)

Size, cở: ± …..con. Lượng: ± ….….%

4

 Màu sắc

 ☐ Xanh  ☐ Trắng bạc  ☐ Khác:…………….

5

 Mô hình nuôi:

 ☐ Tự nhiên, quảng canh Ao đất

 ☐ Ao trải bạt   Không nhiễm kháng sinh

6

 Giấy chứng nhận chất lượng (nếu có):

………………………………………

7

 Trọng lượng10%/mẫu

 Số con lớn nhất (gr)

……

 Trọng lượng10%/mẫu

 Số con nhỏ nhất (gr)

………

8

 Cách thức bảo quản nguyên liệu

 ☐ Đang nuôi Ô xy Tươi

 ☐ Ướp nước đá (ngâm) Khác ………………

9

Đường đi và phương tiện vận chuyển từ ao nuôi đến đường xe tải


Đường vận chuyển

Dài (km)

Phương tiện vận chuyển

Trọng tải (Tấn)

 ☐ Đường sông

 ☐ Đường đất

…...

 ☐ Ghe

 ☐ Honda

………

………

 ☐ Bê tông/nhựa

……

 ☐ Honda

 ☐ Xe tải

………

………


10

 Sử dụng thức ăn chính của hãng

 ☐ CP GROBEST VIỆT THẮNG

 ☐ UP TONGWEI TOMKING

 ☐ TOMBOY Khác: ………………………….

11

 Thời gian đặt lệnh đến: ……giờ, …

 Ngày ……/…..../……

 Thời gian giao hàng trước: ……giờ, …

 Ngày ……/…..../……

12

 Bên chịu chi phí bao bì đóng gói, thuế, vận chuyển

Bên mua Bên bán

13

 Đề nghị SGD soạn lệnh: Cập nhật–Gửi duyệt Cập nhật (chờ TV duyệt)

14

 Địa điểm giao hàng:

Ấp …………………………………………………………

………………………………………………………..