Quy chế SGD - Chợ nông sản Việt

CTY CP CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ

CỬU LONG

——————

Số: 01/2018/QC-SGD.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

 

Bạc Liêu, ngày 01 tháng 12 năm 2018

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

WEBSITE CUNG CẤP DỊCH VỤ TMĐT WWW.CNSV.VN

 

I.  NGUYÊN TẮC CHUNG:

     1.    Mục đích:

www.cnsv.vn là website sàn giao dịch thương mại điện tử cung cấp dịch vụ Thành Viên kết nối và cung ứng nguyên liệu là nông sản, thủy sản giữa những người sản xuất (nông dân, trang trại,..),… với các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu, các tổ chức, cá nhân và người tiêu dùng; giữa các doanh nghiệp chế biến với các nhà nhập khẩu nước ngoài; giữa các doanh nghiệp chế biến với nhau.

 

Mong muốn mà www.cnsv.vn hướng tới là tạo ra một môi trường kinh doanh theo quy luật thị trường, có tính minh bạch và sự lành mạnh cao thông qua sự cộng tác, sự tin tưởng lẫn nhau của các thành viên có sự hỗ trợ, giám sát của cnsv.vn nhằm góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt.

 

     2.   Nguyên tắc chung:


2.1.  Trung thực:

-   Thành viên trên cnsv.vn là các tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp, chấp nhận các quy định của Sàn giao dịch Ch nông sản Việt, cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy tờ chứng minh và phải được cnsv.vn xác minh trước khi sử dụng dịch vụ của cnsv.vn.

-   Hàng hóa mua bán, phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, không sử sụng cht cấm trong bảo quản, vận chuyển; người bán phải chứng minh được  nguồn gốc, xuất xứ; phải mô tả và điều kiện mua bán rõ ràng, hình ảnh phải trung thực.

 

2.2.  Tôn trọng sự thỏa thuận:

-   Các Thành Viên tham gia mua, bán, cung cấp dịch vụ có quyền tự do thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật để xác lập quyền và nghĩa vụ của từng bên trong giao dịch. Thỏa thuận này là căn cứ để giải quyết các tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch.

-        Mọi giao dịch trên cnsv.vn là do chính các Thành viên đưa ra các điều khoản, điều kiện khi đặt lệnh; cnsv.vn chỉ tạo phương tiện, công cụ để Thành viên thuận tiện trong việc sử dụng; do vậy, trước khi xác nhận giao dịch mua bán, cung cấp dịch vụ, Thành viên cần xem xét cẩn trọng các điều khoản được mô tả trên lệnh và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

2.3.  Không hủy ngang:

-  Thành viên không thể hủy, phủ nhận, thoái thác bất kỳ giao dịch đã thực hiện trên cnsv.vn bởi người dùng của Thành viên/chính Thành viên. Trường hợp Thành viên muốn yêu cầu hủy giao dịch của mình, cnsv.vn chỉ xem xét với điều kiện:

+ Yêu cầu hủy giao được gửi đến cnsv.vn ngay lập tức ngay sau khi Thành viên thực hiện giao dịch và

+ cnsv.vn chưa ghi nhận và hoặc xử lý giao dịch trên hệ thống của mình theo yêu của Thành viên muốn hủy yêu cầu, và

+ Hủy giao dịch không ảnh hưởng đến lợi ích bên có liên quan cũng như lợi ích của bất kỳ bên thứ ba nào khác.

+ Thỏa mãn các điều kiện theo quy định về kiểm tra, giao nhận khoản 4, mục III Quy chế này.

-   Bất kỳ giao dịch nào đã được thực hiện sẽ được cnsv.vn coi là có giá trị và không hủy ngang, các giao dịch thực hiện được xem và tại đây Thành viên cam kết, chấp thuận là giao dịch do Thành viên là bên duy nhất thực hiện. cnsv.vn không chấp nhận bất cứ sự ủy quyền nào cho bên thứ ba nào khác thực hiện giao dịch.

-   Các người dùng của cùng một Thành viên được hiểu là một Thành viên duy nhất, Thành viên là người chịu trách nhiệm đối với tất cả các giao dịch được thực hiện của tất cả các người dùng của Thành viên.

 

II.  Quy định chung:

 

1.   Định nghĩa:

1.1.  NIDTICO là Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Cửu Long thực hiện cung cấp các sản phẩm dịch vụ thương mại điện tử theo quy định của pháp luật.

1.2.  cnsv.vn là Sàn giao dịch thương mại điện tử Chợ nông sản Viêt thuộc sở hữu của NIDTICO, là một loại kênh giao dịch trực tuyến do NIDTICO cung cấp cho khách hàng thông qua kênh giao tiếp Internet nhằm thực hiện việc mua bán, thanh toán tiền hàng hóa, theo đó khách hàng có thể truy cập vào trang web www.cnsv.vn (cnsv.vn) của NIDTICO bằng thông tin đăng nhập để sử dụng các chức năng, sản phẩm, dịch vụ (gọi chung là Dịch vụ), do NIDTICO cung cấp qua kênh này trên Tài khoản Thành Viên mà khách hàng được cấp.

1.3.  Chương trình giao dịch là phần mềm vận hành cnsv.vn.

1.4.  Khách hàng bao gồm các cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu sử dụng các dịch vụ của NIDTICO đưa ra khi sử dụng các dịch vụ trên cnsv.vn.

1.5.  Thành viên là những khách hàng chấp nhận các điều khoản, điều kiện do NIDTICO đưa ra trên cnsv.vn.

1.6.  Mã Thành viên: Mỗi Thành viên được cấp một Tài khoản Thành viên gọi là Mã Thành viên.

1.7.  Người dùng (user) là chính Thành viên hoặc người được Thành viên đăng ký cấp quyền với NIDTICO để có thể trực tiếp sử dụng chương trình giao dịch.

1.8.  Tài khoản giao dịch là mã số và hoặc chữ do cnsv.vn cấp cho Thành viên nhằm ghi nhận việc sử dụng tiền, hạn mức bảo lãnh (nếu có) để thanh toán phí, tiền hàng hóa, các nghĩa vụ khác trong quá trình thực hiện các giao dịch;

1.9.  Thông tin đăng nhập bao gồm tên đăng nhập, mật khẩu và bất kỳ yếu tố định danh hoặc nhận diện nào khác do NIDTICO quy định trong từng thời kỳ; tên đăng nhập và mật khẩu được cnsv.vn cung cấp cho từng Thành viên khi đăng ký sử dụng hoặc do khách hàng tự đặt, được dùng để người dùng (user) tự tạo lập thông tin đăng nhập qua chương trình giao dịch.

1.10. Thiết bị đầu cuối là những thiết bị do khách hàng sử dụng bao gồm nhưng không giới hạn như máy tính, máy tính bảng, điện thoại, máy fax,… để gửi yêu cầu từ khách hàng và nhận các thông tin từ NIDTICO gửi tới thông qua hệ thống mạng viễn thông, mạng internet của các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông.

1.11. Mã giao dịch (mã PIN) là mã số mật để người dùng sử dụng cho việc duyệt thực thi các lệnh giao dịch phát sinh của các dịch vụ cung cấp qua chương trình giao dịch. Mã PIN được được khách hàng tự thiết lập (nếu có yêu cầu) để bảo đảm các lệnh giao dịch là do chính khách hàng thực hiện nhằm hạn chế tối đa các lệnh giả mạo.

1.12. Giao dịch: là bt kỳ yêu cầu hay chỉ dẫn nào được đưa ra cho NIDTICO thông qua việc sử dụng thông tin đăng nhập của thành viên để sử dụng dịch vụ trên cnsv.vn; bao gồm: Lệnh đăng mua, Lệnh đăng bán, Lệnh thuê dịch vụ và Xác nhận mua, bán hàng hóa; cung cấp dịch vụ cho các lệnh này.

 

2.  Tên gọi website thương mại điện tử: Sàn giao dịch thương mại điện tử Chợ nông sản Việt (viết tắt là cnsv.vn).

 

3.  Thành viên cnsv.vn: là các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoạt động hợp pháp chấp nhận đăng ký thành viên để sử dụng các dịch vụ do cnsv.vn cung cấp, gồm:

3.1.   Người bán hàng hóa:

Bao gồm người sản xuất nông sản (nông dân), thương lái thu mua nông sản, thủy sản nguyên liệu để bán cho các nhà máy chế biến xuất khẩu hoặc để  tiêu thụ nội địa; là các doanh nghiệp chế biến bán nông – thủy sản thành phẩm ra nước ngoài (xuất khẩu).

3.2.  Người mua hàng hóa:

Là các thương lái, nhà máy chế biến thu mua nông – thủy sản nguyên liệu và các nhà nhập khẩu nước ngoài mua thành phẩm của các nhà máy chế biến.

3.3.  Người cung cấp dịch vụ:

Là những Thành viên thực hiện các dịch vụ như thu hoạch, vận chuyển, kiểm tra nông – thủy sản cho những người mua có nhu cầu thuê các dịch vụ này.


III. Quy trình giao dịch:  

           Tổng quát:

·   Để bán hàng hóa, người bán có hai cách bán:

-   Đặt lệnh bán: để người mua xác nhận mua.

-   Tìm trên lệnh đăng mua: để xác nhận bán.

·   Để mua hàng, người mua có hai cách mua:

-   Đặt lệnh mua: để người bán xác nhận bán.

-   Tìm trên lệnh đăng bán: để xác nhận mua.

·   Để thuê dịch vụ, người thuê đăng lệnh thuê, người cung cung cấp dịch vụ sẽ xác nhận cung cấp dịch vụ.

 

             Cụ thể:

1.  Quy trình bán hàng:

a)  Người sản xuất đặt lệnh bán sản phẩm:

Nội dung chính: người bán đặt lệnh bán hàng hóa muốn bán.

-   Bước 1: Truy nhập vào màn hình đăng nhập hệ thống www.cnsv.vn

-   Bước 2:  Chọn mục Quản lý -> Lệnh đặt mua – bán -> Thêm mới -> chọn hàng hóa muốn bán  (nếu không có sẳn mã hàng hóa muốn bán thì  chọn dấu “+” để tạo mới mã hàng hóa) chọn nút Bán, điền các thông tin mô tả hàng hóa theo mẫu tạo sẳn.

-   Bước 3: Gửi Sàn giao dịch duyệt lệnh

+  Chọn Cập nhật và gửi duyệt để Sàn giao dịch kích hoạt lệnh bán.

+ Trường hợp chưa muốn kích hoạt thì chọn Cập nhật để đưa vào lệnh Dư thảo (lệnh chờ gửi).

+ Để kích hoạt lệnh chờ vào mục Quản lý -> Lệnh đặt mua – bán -> sửa (nếu cần)  -> Gửi duyệt

                 Các lệnh bán phải đựơc Sàn giao dịch duyệt lệnh mới hiển thị trên website.

                            Sau khi Sàn giao dịch kích hoạt thì lệnh sẽ đước cập nhật vào mục Lệnh đăng bán, Thành viên kiểm tra lại Lệnh giao dịch của mình trong mục Quản lý.

 

b)  Người mua xác nhận mua hàng:

                  Nội dung chính: người mua xác nhận mua hàng đối với các lệnh đăng bán

-   Bước 1: Truy nhập vào màn hình đăng nhập hệ thống www.cnsv.vn

-   Bước 2:  Chọn mục  Lệnh đăng bán -> chọn hàng hóa -> xem chi tiết, giao nhận, thông tin giá cả tham khảo -> Đặt mua

-   Bước 3: Người mua liên hệ với người bán để xem thực tế hàng hóa, giao nhận và gửi Giấy giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xác nhận dịch vụ về Sàn giao dịch.

-   Bước 4: Bên mua xác nhận đã giao nhận hàng để trả tiền (qua email hoặc vào mục Quản lý -> Đơn hàng mua bán -> xác thực đơn hàng)

           Sau khi Thành viên hoàn thành bước này cnsv.vn trích Tài khoản giao dịch của Bên mua trả cho Bên bán.

 

2.  Quy trình mua hàng:

a)  Người mua đặt lệnh mua sản phẩm:

Nội dung chính: người mua đặt lệnh  mua hàng hóa cần mua.

-   Bước 1: Truy nhập vào màn hình đăng nhập hệ thống www.cnsv.vn

-   Bước 2:  Chọn mục Quản lý -> Lệnh đặt mua – bán -> Thêm mới -> chọn hàng hóa muốn mua  (nếu không có sẳn mã hàng hóa muốn bán thì  chọn “+” để tạo mới mã hàng hóa) chọn nút Mua, điền các thông tin mô tả hàng hóa theo mẫu tạo sẳn.

-   Bước 3: Gửi Sàn giao dịch duyệt lệnh

+ Chọn Cập nhật và gửi duyệt để Sàn giao dịch kích hoạt lệnh mua.

+ Trường hợp chưa muốn kích hoạt thì chọn Cập nhật để đưa vào lệnh Dư thảo (lệnh chờ ).

Để kích hoạt lệnh chờ vào mục Quản lý -> Lệnh đặt mua – bán -> sửa (nếu cần)  -> Gửi duyệt.

Các lệnh bán phải đựơc Sàn giao dịch duyệt lện mới hiển thị trên website.

Sau khi  Sàn giao dịch kích hoạt thì lệnh sẽ đước cập nhật vào mục Lệnh đăng mua, Thành viên kiểm tra lại Lệnh giao dịch của mình trong mục Quản lý.

Các lệnh mua phải đựơc Sàn giao dịch duyệt lệnh mới hiển thị trên website.

b)  Người bán xác nhận bán hàng:

Nội dung chính: người bán đặt lệnh  bán hàng hóa cho Thành viên đăng mua.

-   Bước 1: Truy nhập vào màn hình đăng nhập hệ thống www.cnsv.vn

-   Bước 2:  Chọn mục Lệnh đăng mua -> chọn hàng hóa -> xem chi tiết, giao nhận, thông tin giá cả tham khảo -> Đặt bán

-   Bước 3: Người mua liên hệ với người bán để xem thực tế hàng hóa, giao nhận và gửi Giấy giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xác nhận dịch vụ về Sàn giao dịch.

-   Bước 4: Người mua xác nhận đã giao nhận hàng để trả tiền (qua email hoặc vào mục Quản lý -> Đơn hàng mua bán -> xác thực đơn hàng)

           Sau khi Thành viên hoàn thành bước này Sàn giao dịch trích Tài khoản giao dịch của Bên mua trả cho Bên bán.

 

3. Quy trình đặt lệnh thuê dịch vụ và xác nhận cung cấp dịch vụ:

a)  Quy trình đặt lệnh thuê dịch vụ:

Nội dung chính: hướng dẫn người có nhu cầu đặt lệnh thuê dịch vụ cần thuê (Thu hoạch, vận chuyển, …).

-   Bước 1: Truy nhập vào màn hình đăng nhập hệ thống www.cnsv.vn

-   Bước 2:  Chọn mục Quản lý -> Lệnh đặt thuê dịch vụ  -> Thêm mới -> chọn Lệnh đặt dịch vụ cần thuê  (nếu không có sẳn mã dịch vụ cần thuê thì chọn dấu “+” để tạo mã dịch vụ mới), sau đó điền các thông tin mô tả yêu cầu dịch vụ cần thuê.

-   Bước 3: Gửi Sàn giao dịch duyệt lệnh

     + Chọn Cập nhật và gửi duyệt để Sàn giao dịch kích hoạt lệnh.

+ Trường hợp chưa muốn kích hoạt thì chọn Cập nhật để đưa vào lệnh D thảo (lệnh chờ).

                                Để kích hoạt dự thảo vào mục Quản lý -> Lệnh đặt dịch vụ -> sửa (nếu cần)  -> Gửi duyệt

                    Các lệnh thuê dịch vụ phải đựơc Sàn giao dịch duyệt lệnh mới hiển thị trên website.

                                Sau khi Sàn giao dịch kích hoạt thì lệnh sẽ được cập nhật vào mục Đăng dịch vụ , Thành viên kiểm tra lại Lệnh giao dịch của mình trong mục Quản lý.

 

b)  Quy trình xác nhận cung cấp dịch vụ:

Nội dung chính: người cung cấp dịch vụ xác nhận cung cấp dịch vụ cho người thuê dịch vụ.

-   Bước 1: Truy nhập vào màn hình đăng nhập hệ thống www.cnsv.vn

-   Bước 2:  Chọn mục Lệnh thuê dịch vụ  -> chọn dịch vụ  -> xem chi tiết -> Đăng ký cung cấp dịch vụ.

-   Bước 3: Bên thuê dịch vụ liên hệ với bên cung cấp dịch vụ để tiến hành thực hiện dịch vụ, sau khi hoàn thành hai bên ký và gửi Giấy giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xác nhận dịch vụ về Sàn giao dịch.

-   Bước 4: Người thuê dịch vụ xác nhận dịch vụ hoàn thành để trả tiền (qua email hoặc vào mục Quản lý -> Đơn hàng mua bán -> xác thực đơn hàng)

Sau khi Thành viên hoàn thành bước này Sàn giao dịch trích Tài khoản giao dịch của Bên thuê dịch vụ  trả cho Bên cung cấp dịch vụ.

4.  Quy trình hủy đơn hàng (chấm dứt giao kết hợp đồng):

Do đặc thù của các hàng hóa, dich vụ mua bán, cung cấp trên cnsv.vn là nông, thủy sản và các dịch vụ, nên không áp dụng chính sách hủy đơn hàng mà chỉ áp dụng chính sách Từ chối nhận hàng hóa, thuê dịch vụ (chấm dứt giao kết hợp đồng), cụ thể như sau:

 

a)  Điều kiện, lý do từ chối nhận hàng, thuê dịch vụ:

-   Hàng hóa không đúng với mô tả trên lệnh mua, bán:

(i)   Quy cách, size cở hàng hóa nằm ngoài giới hạn theo mô tả.

(ii)   Màu sắc không đúng theo mô tả.

(iii)  Số lượng hàng hóa nằm ngoài giới hạn theo mô tả.

(iv)  Hàng hóa là cây trồng, vật nuôi bị nhiễm bệnh.

(v)   Lỗi nhập thông tin của bên mời giao kết hợp đồng (Bên đặt lệnh).

(vi)   Nguyên nhân khách quan: thiên tai, bão lũ, dịch bệnh, … làm thiệt hại đến hàng hóa đăng mua/bán.

   -   Bên thuê dịch vụ chứng minh được bên cung cấp dịch vụ không được các điều kiện theo yêu cầu thuê dịch vụ, sẽ gây tổn thất đến quyền lợi  của mình.

 

b) Thời điểm thông báo từ chối nhận hàng:

Người mua hoặc thuê dịch vụ kiểm tra thực tế các thông tin do người bán công bố hoặc do người mua, người thuê dịch vụ yêu cầu trước thời điểm giao nhận theo thỏa thuận để quyết định nhận hay không nhận hàng hóa, dịch vụ.

c)  Thủ tục xác nhận từ chối giao nhận hàng hóa, thuê dịch vụ:

Nếu bên bán, bên mua đồng ý hàng hóa thực tế đáp ứng các điều kiện từ chối nhận hàng thuê dịch vụ nêu tại tiết a), khoản này thì hai bên tiến hành thực hiện các thủ tục:

(i)   Lập Giấy giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xác nhận dịch vụ: có chữ ký xác nhận của các bên.

(ii)  Hình ảnh chụp lại chi tiết tình trạng hàng hóa lỗi (ảnh không qua chỉnh sửa, thể hiện được rõ nét tình trạng thực tế của hàng hóa)

(iii)  Thông tin mô tả chi tiết tình trạng lỗi của hàng hóa/dịch vụ trùng khớp với thực tế.

Các thủ tục này được chụp hình hoặc scan và gửi cho cnsv.vn bằng thư điện tử và hoặc các phương tiện thích hợp nào khác trước khi hết thời hạn giao hàng đăng trên lệnh giao dịch để làm cơ sở giải quyết các vấn đề có liên quan.

Nếu Người bán, người mua hoặc bên cung cấp dịch vụ không phản hồi, cnsv.vn  tiến hành các thủ tục đánh giá xấu uy tín của bên không tuân thủ quy định này.

 

d)  Trách nhiệm:  Bên bán bị trừ điểm tín nhiệm để xử lý theo quy định của cnsv.vn.

 

e)  Cách thức hoàn tiền: Người bán hoàn lại hoặc cnsv.vn giải tỏa tiền cọc (nếu có).

Những trường hợp Người bán không giao hàng hoặc không đủ khả năng giao hàng; người mua từ chối nhận hàng hoặc thuê dịch vụ nằm ngoài những lý do nêu trên, người vi phạm sẽ bồi thường cho bên bị vi phạm theo quy định của cnsv.vn và quy định của pháp luật. Khi phát sinh những trường hợp này các bên gửi yêu cầu đến:

(i)  Bộ phận chăm sóc khách hàng của cnsv.vn: để hỗ trợ giải quyết theo yêu cầu của các bên (nếu có) và cnsv.vn hỗ trợ cung cấp địa chỉ, thông tin cho bên yêu cầu, và

(ii) Bên có liên quan: bằng điện thoại, email, văn bản,… theo thông tin do cnsv.vn cung cấp.

 

5.   Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại:

Khi phát sinh tranh chấp, khiếu nại,  cnsv.vn có trách nhiệm tiếp nhận thông tin, yêu cầu và xác định bên có liên quan đến việc khiếu nại để tìm hiểu nguyên nhân và đưa ra hướng xử lý.

5.1.  Nguyên tắc:

-   Bên khiếu nại phải gửi yêu cầu kịp thời.

-   Nội dung khiếu nại phải nằm trong quy định, thỏa thuận giữa các bên.

-   Phải chứng minh được việc vi phạm của bên bị khiếu nại.

Vì vậy, đề nghị các thành viên khi đăng tin hàng hóa, dịch vụ trên cnsv.vn phải cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận trong kinh doanh đều phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

 

5.2.  Quy trình giải quyết tranh chấp,  khiếu nại như sau:

-  Bước 1: Tiếp nhận khiếu nại và thời gian tiếp nhận.

Thành viên có quyền khiếu nại về các sai sót, vi phạm (nếu có) phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ theo quy định của pháp luật. Khiếu nại phải được lập thành văn bản và gửi cho cnsv.vn trong vòng 3 ngày làm việc (căn cứ vào dấu Bưu Điện) và hoặc gửi qua kênh khiếu nại trên cnsv.vn hoặc qua tổng đài Trung tâm dịch vụ Khách hàng: 02913 752852 (hay bất kỳ số nào khác cnsv.vn thông báo tùy từng thời điểm cho mục đích này) hoặc bất kỳ điểm giao dịch của cnsv.vn (nếu có) trong vòng 24 giờ kể từ khi quyền lợi của Thành viên bị vi phạm. Quá thời hạn nêu trên cnsv.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết. Trường hợp khiếu nại của các Thành viên không liên quan đến lỗi của cnsv.vn, Thành viên phải chịu chi phí phát sinh từ việc xử lý khiếu nại.

 

-  Bước 2: Xác định trách nhiệm

Sau khi tiếp nhận thông tin, tùy theo tính chất, mức độ và nội dung của khiếu nại, Trung tâm dịch vụ Khách hàng của cnsv.vn sẽ xác định bên có trách nhiệm để yêu cầu giải quyết nhanh chóng;

 + Nếu khiếu nại liên quan giữa các Thành viên thì thực hiện theo nội dung Bước 3,

                         + Nếu liên quan đến cnsv.vn thì giải quyết theo Bước 4,

  + Nếu thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan pháp luật thì giải quyết theo bước 5.

 

-  Bước 3: Giải quyết khiếu nại liên quan giữa thành viên.

 

Khi phát sinh tranh chấp, cnsv.cn ưu tiên giải quyết bằng pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên,  việc giải quyết các khiếu nại trên cơ sở các điều khoản do chính các Thành viên đã công bố, thời hạn giải quyết không quá 03 ngày làm việc, cnsv.vn sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến đến tranh chấp nếu được một hoặc các bên yêu cầu.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa các bên, thì một trong các bên có quyền đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của mình theo Bước 5.

 

-  Bước 4: Giải quyết khiếu nại liên quan đến cnsv.vn

Thành viên được quyền đề nghị tra soát, khiếu nại về các yêu cầu giao dịch đã được cnsv.vn thực hiện và cnsv.vn có nghĩa vụ xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại về các yêu cầu giao dịch của Thành viên đã thực hiện trong thời hạn theo quy định tại Bước 1. Thời gian giải quyết khiếu nại của Thành viên trong 180 ngày kể từ ngày cnsv.vn nhận được khiếu nại của Thành viên, cnsv.vn sẽ hoàn trả cho Thành viên giá trị các giao dịch khiếu nại đúng.

 

-  Bước 5: Đưa vụ việc ra cơ quan pháp luật xử lý

Trong trường hợp khiếu nại nằm ngoài khả năng và thẩm quyền, cnsv.vn sẽ yêu cầu một trong các bên đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật.

Trường hợp vụ việc có dấu hiệu tội phạm, cnsv.vn có trách nhiệm thực hiện thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; đồng thời, thông báo cho Thành viên về tình trạng xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại. Việc xử lý kết quả tra soát, khiếu nại thuộc trách nhiệm giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông báo kết quả giải quyết không có yếu tố tội phạm, trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cnsv.vn có trách nhiệm thỏa thuận với Thành viên về phương án xử lý kết quả tra soát, khiếu nại.

Sau khi các bên đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho cnsv.vn.

cnsv.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm.

 

IV.  Quy trình thanh toán:

     Đối với thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ, Thành viên tự thỏa thuận và lựa chọn một và hoặc cả hai phương thức như sau:

-  Các Thành viên thanh toán trực tiếp (tiền mặt hoặc chuyển khoản) với nhau.

-  Thanh toán qua cnsv.vn.

1.  Trường hợp lựa chọn phương thức thanh toán trực tiếp với nhau khi giao nhận hàng hóa: các bên tự chịu trách nhiệm trong thanh toán tiền hàng.

 

2.  Trường hợp lựa chọn phương thức thanh toán qua Tài khoản giao dịch mở tại cnsv.vn (thanh toán qua cnsv.vn): Chợ nông sản Việt sẽ chịu trách nhiệm với bên bán/bên cung cấp dịch vụ tối đa không quá giá trị tiền hàng trên Lệnh đặt mua,bán hoặc lệnh thuê dịch vụ.

3.  Để thực hiện thanh toán tiền hàng hoặc trả phí dịch vụ cho cnsv.vn, Thành viên thực hiện theo các bước sau:

-  Bước 1: Thành viên nộp tiền vào Tài khoản giao dịch trước khi đặt lệnh mua hàng hóa hoặc thuê dịch vụ

-  Bước 2: cnsv.vn sẽ kiểm tra số tiền khả dụng, nếu đảm bảo đủ thanh toán tiền hàng hóa, thuê dịch vụ, trả các loại phí, tiền đặt cọc, …thì lệnh giao dịch mới được cnsv.vn kích hoạt; cnsv.vn sẽ phong tỏa Tài khoản giao dịch của Thành viên mua, thuê dịch vụ số tiền đặt cọc và giá trị hàng hóa trên lệnh đặt bán.

-  Bước 3: các bên tiến hành giao nhận hàng hóa hoặc thực hiện dịch vu và gửi Giấy giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xác nhận dịch vụ về cnsv.vn để cập nhật số thực tế mua bán, cung cấp dịch vụ.

Ngay sau khi giao nhận hàng hóa, các bên có trách nhiệm gửi Giấy giao nhận hàng hóa kiêm phiếu xác nhận dịch vụ về cnsv.vn để cập nhật số thực tế mua bán, nếu một và hoặc các bên không thực thiện điều này thì sau 24h kể từ khi hết thời hạn giao hàng NIDTICO sẽ thực hiện theo Lệnh giao dịch của thành viên và Thành viên không được quyền khiếu nại nếu quyền lợi của Thành viên bị ảnh hưởng.

 

-  Bước 4: cnsv.vn gửi thông báo Thông tin đơn hàng hoàn thành qua email, bên mua kiểm tra thông tin nếu đồng ý sẽ xác thực (qua email hoặc qua chương trình giao dịch) để cnsv.vn trích tài khoản giao dịch của bên mua/bên thuê dịch vụ trả vào tài khoản giao dịch của bên bán hoặc bên cung cấp dịch vụ.

 

Nếu sau 24 giờ, kể từ khi hai bên giao nhận thực tế, Người mua không lập Lệnh trả tiền mua hàng hoặc không xác nhận trên email thì cnsv.vn sẽ tự động trích Tài khoản giao dịch của bên mua/bên thuê dịch vụ để trả tiền cho bên bán/cung cấp dịch vụ, bên mua/bên thuê dịch vụ không được quyền khiếu nại.

 

Trường hợp thực tế giao nhận, số tiền hàng hóa khác với số tiền Lệnh đặt thì việc thanh toán của cnsv.vn thực hiện theo quy định sau:

 

*  Số tiền thực tế lớn hơn số tiền trên Lệnh đặt: 

-   Bên mua trả trực tiếp cho bên bán số tiền chênh lệch.

-   Sàn giao dịch trả đúng bằng số tiền trên Lệnh đặt.

*  Số tiền thực tế nhỏ hơn số tiền trên Lệnh đặt: Chợ nông sản Việt chỉ trả đúng bằng số tiền thực tế do hai bên xác nhận trên Giấy giao nhận hàng hóa kiêm xác nhận dịch vụ.

 

V.    Đảm bảo an toàn giao dịch:

Thành viên có quyền lựa chọn phương thức thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ giao dịch qua cnsv.vn theo hai cách như đã đề cập tại mục IV, Quy chế này.

 

Đối với phương thức thanh toán qua Tài khoản giao dịch mở trên cnsv.vn, để đảm bảo an toàn, Thành viên cần hợp tác với cnsv.vn và tuân thủ những vấn đề sau:

-   Việc nộp rút tiền từ Tài khoản giao dịch chỉ thực hiện từ Tài khoản thanh toán mở tại  ngân hàng (Tài khoản ngân hàng) mà cnsv.vn có liên kết.

-   Trước khi xác nhận trả tiền mua hàng, Thành viên cần đối chiếu cẩn thận các thông tin về đơn hàng thực tế giao nhận như: tổng giá trị đơn hàng, tổng số tiền phải trả, số tiền đã trả trực tiếp cho người bán, số tiền còn lại phải trả qua cnsv.vn. Trong trường hợp có sự nhầm lẫn, Thành viên phải thông báo ngay cho cnsv.vn để kịp thời xử lý.

-   Thành viên phải tuân thủ các quy định về bảo mật các thông tin liên quan đến việc sử dụng Tài khoản ngân hàng theo quy định của ngân hàng: số tài khoản, thông tin đăng nhập, mật khẩu, mã xác thực, … kịp thời thông báo cho ngân hàng những giao dịch cho là giả mạo.

-   cnsv.vn khuyến cáo Thành viên sử dụng mã PIN khi thực hiện giao dịch nộp, rút tiền trên Tài khoản giao dịch và thường xuyên đổi mã PIN để tăng cường bảo mật, tránh giả mạo.

Ngoài ra, để đảm bảo an toàn trong giao dịch trên website cnsv.vn, Thành viên cần thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung tại quy định về Điều khoản và điều kiện sử dụng dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử Chợ nông sản Việt được đăng trên website cnsv.vn.

 

VI.  Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Thành viên:

1.  Mục đích và phạm vi thu thập thông tin của khách hàng

a)  Mục đích thu thập thông tin:

(i)   Đánh giá độ tin cậy của Thành viên.

(ii)  Phục vụ cho quá trình liên hệ, giao dịch giữa các Thành viên.

(iii) Hỗ trợ cnsv.vn kiểm soát hành động giả mạo và rủi ro của các bên tham gia cung cấp và sử dụng dịch vụ của cnsv.vn

b)  Phạm vi thu thập thông tin:

* Đối với cá nhân/hộ kinh doanh:

-  Thông tin cá nhân/hộ gia đình:

+ Họ tên, năm sinh, chứng minh nhân dân, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ cư trú: những thành viên trong hộ gồm người đại diện và người được ủy quyền giao dịch, ủy quyền giao nhận hàng hóa.

+ Tài khoản ngân hàng.

-  Thông tin khác:

            + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có)

            + Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính

+ Năng lực /quy mô sản xuất – kinh doanh: Mặt hàng chủ yếu, diện tích đất sản xuất hoặc nhà máy, sản lượng sản xuất, doanh số mua bán; số lượng, công suất của từng phương tiện, máy móc thiết bị, số lượng công nhân.

 

Đối với thương nhân:

-  Thông tin pháp lý:

+ Tên doanh nghiệp.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

+ Địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email.

+ Tài khoản ngân hàng.

-  Thông tin người đại diện theo pháp luật:

+ Họ tên, năm sinh,  Chứng minh nhân dân .

+ Địa chỉ nhà riêng.

+ Số điện thoại, địa chỉ email

-  Thông tin người được ủy quyền giao dịch, ủy quyền giao nhận hàng hóa:

+ Họ tên, năm sinh,  Chứng minh nhân dân .

+ Địa chỉ nhà riêng.

+ Số điện thoại, địa chỉ email.

-  Thông tin khác:

              + Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính

  + Năng lực /quy mô sản xuất – kinh doanh: Mặt hàng chủ yếu, sản lượng sản xuất, doanh số mua bán, số lượng, công suất của từng phương tiện, máy móc thiết bị, số lượng công nhân.

 

Đây là các thông tin bắt buộc mà cnsv.vn yêu cầu khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ nhằm đảm bảo quyền lợi cho thành viên. Tùy yêu cầu từng giai đoạn cnsv.vn có thể yêu cầu Thành viên cung cấp thêm các thông tin khác nhằm đảm bảo cho quá trình giao dịch.

Tài khoản Thành viên chỉ được kích hoạt sau khi làm thủ tục đăng ký và được Quản trị website duyệt.

 

2.  Phạm vi sử dụng thông tin:  

cnsv.vn sử dụng thông tin thành viên để:

a)   Đối với thông tin cá nhân:

-   Cung cấp các dịch vụ đến thành viên;

-   Gửi các thông báo liên quan đến giao dịch giữa các thành viên;

-   Cung cấp cho bên thứ ba (nếu có) là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, dịch vụ kho bãi, dịch vụ vận chuyển nhằm đảm bảo cho quy trình mua bán của Thành viên.

b)   Đối với thông tin giao dịch của Thành viên trên cnsv.vn:

-   Gửi các thông báo về hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và cnsv.vn;

-   Đánh giá mức độ tín nhiệm của từng thành viên trong quá trình sử dụng dịch vụ của cnsv.vn.

-   Truy xuất nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm, hàng hóa giao dịch trên cnsv.

-   Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt;

-   Tổng hợp thành dữ liệu thống kê chung phục vụ cho phân tích, đánh giá xu hướng thị trường; Thành viên chấp nhận cho cnsv.vn được phép đăng tải trên cnsv.vn để phục vụ cho chính Thành viên và hoặc cho bên (các bên) thứ ba làm dữ liệu tham khảo.

 

Ngoài các phạm vi nêu trên, cnsv.vn không sử dụng thông tin Thành viên cho bất kỳ mục đích và trường hợp nào khác cũng như chia sẻ, tiết lộ và chuyển giao cho bên thứ ba, trừ:

-   Theo yêu cầu của chính Thành viên.

-   Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 

3. Thời gian lưu giữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của thành viên sẽ được lưu giữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại, trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của cnsv.vn/thuê bên thứ ba.


4.     Những người hoặc tổ chức được tiếp cận thông tin cá nhân của Thành viên:

-          Chính thành viên.

-          Nhân viên quản trị website: chỉ được cấp quyền xem

-          Quản lý website.

 

5.     Đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ CỬU LONG

Địa chỉ: 447, Quốc lộ 1A, ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu,Việt Nam.

Điện thoại: 0291 3 752852

Email: [email protected].

 

6.  Xem và chỉnh sửa thông tin:

-   Đối với thông tin các nhân: khi có nhu cầu xem và chỉnh sửa, Thành viên có thể chỉnh sửa trực tiếp trên cnsv.vn và đề nghị cnsv.vn duyệt cập nhật. Những thông tin cá nhân của cá nhân/hộ gia đình; thông tin pháp, thông tin người đại diện theo pháp luật, người đại diện giao dịch, người được ủy quyền giao nhận hàng hóa của thương nhân, thành viên phải gửi các giấy tờ có liên quan (bản sao có chứng thực/ký đối chiếu của nhân viên cnsv.vn) trước khi cnsv.vn duyệt cập nhật, chỉnh sửa.

-   Ngoài ra Thành viên có trách nhiệm thông báo ngay cho cnsv.vn bất kỳ sự thay đổi nào hoặc ngừng sử dụng liên quan đến địa chỉ thư điện tử, số điện thoại di động của mình khi đăng ký Thành viên. Trừ khi nhận được thông báo của Thành viên về việc thay đổi các thông tin số điện thoại, địa chỉ thư điện tử, cnsv.vn sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ theo các thông tin số điện thoại địa chỉ thư điện tử mà Thành viên đã đăng ký.

    

7.  Tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Thành viên liên quan đến thông tin cá nhân:

Trường hợp Thành viên phát hiện thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi thì có quyền khiếu nại đến cnsv.vn qua địa chỉ email hoặc số điện thoại 0291 3 752852, Trung tâm chăm sóc khách hàng cnsv.vn sẽ có trách nhiệm xử lý và trả lời cho Thành viên trong vòng 24 giờ.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ bị hacker tấn công, cnsv.vn có trách nhiệm thông báo cơ quan chức năng và phối hợp điều tra làm rõ vụ việc và thông báo kịp thời cho các khách hàng.

cnsv.vn không chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các thông tin do các thành viên đăng ký cũng như không giải quyết khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng nếu thông tin đăng ký của các thành viên không chính xác.


VII.   Quản lý thông tin xấu: 


1.   Trách nhiệm của thành viên sử dụng dịch vụ của cnsv.vn:


1.1.  Trách nhiệm bảo mật thông tin của Thành viên:

-  Chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập, mã PIN và thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết nhằm phòng việc sử dụng trái phép các thông tin này. Thành viên cam kết và cnsv.vn không bao giờ viết, tiết lộ dù vô tình hay cố ý thông tin đăng nhập, mã PIN cho bất kỳ ai, tại bất cứ nơi nào và bất kỳ thời điểm nào. Thành viên phải có nghĩa vụ của mình, cnsv.vn khuyến cáo Thành viên không chọn mật khẩu và số định danh là số dễ đoán như ngày sinh, số điện thoại, không lưu tên đăng nhập tại tất cả phần mềm nào có khả năng lưu lại tự động, như: tính năng “nhớ mật khẩu” hoặc tính năng tương tự trên trang web đang sử dụng.

-  Thành viên không khai báo bất cứ chi tiết nào của các yếu tố định danh bao gồm nhưng không giới hạn tên đăng nhập, mật khẩu, mã PIN sử dụng Dịch vụ trên các ứng dụng, website không chính thống của cnsv.vn.

-   Mỗi lần đăng nhập vào cnsv.vn, Thành viên không được rời khỏi thiết bị đầu cuối hoặc để người khác sử dụng máy tính đến khi Thành viên thoát ra khỏi đăng nhập. Thành viên có trách nhiệm thoát ra khỏi đăng nhập sau mỗi lần truy cập vào cnsv.vn.

-   Thành viên không truy cập Dịch vụ từ bất cứ thiết bị nào kết nối với hệ thống máy tính cục bộ (hay mạng LAN), nếu không đảm bảo rằng không ai khác có thể theo dõi hay sao chép việc truy cập của Thành viên.

-   Thành viên phải chịu trách nhiệm đảm bảo rằng thiết bị đầu cuối và các thiết bị khác mà Thành viên sử dụng để kết nối với các Dịch vụ là không có và được bảo vệ chắc chắn khỏi virus và các phần mềm máy tính gây hại.

-   Khi phát hiện hoặc nghi ngờ có hiện tượng truy cập trái phép vào cnsv.vn, hoặc nghi ngờ thông tin đăng nhập của mình không còn bảo mật, Thành viên cần thông báo bằng hình thức nhanh nhất cho cnsv.vn theo số điện thoại (0291)3752852 hoặc số điện thoại đường dây nóng khác của cnsv.vn tại từng thời điểm để cnsv.vn nhanh chóng hỗ trợ xử lý ngay cho Thành viên hoặc vào mục thông tin Thành viên trên cnsv.vn để thay đổi mật khẩu. Các thông báo khẩn này cần được Thành viên xác nhận lại bằng văn bản gửi cho cnsv.vn.

 

1.2.  Trách nhiệm đăng thông tin về cung cấp sản phẩm, dich vụ trên cnsv.vn:

-  Thành viên không giao dịch mua bán, cung cấp các dịch vụ cấm kinh doanh, han chế kinh doanh mua bán theo quy định của pháp luật bao gồm, nhưng không giới hạn các sản phẩm, dịch vụ sau:

+ Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có độc tố tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng của con người.

+ Giống cây trồng không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống cây trồng gây hại đến sản xuất và sức khỏe con người, môi trường, hệ sinh thái.

+ Giống vật nuôi không có trong danh mục được phép sản xuất, kinh doanh; giống vật nuôi gây hại cho sức khỏe con người, nguồn gen vật nuôi, môi trường, hệ sinh thái.

+ Phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng, thực phẩm chức năng, thực phẩm có nguy cơ cao, thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ, thực phẩm có gen đã bị biến đổi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép

-  Đối với hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật, Thành viên đảm bảo được cấp đầy đủ giấy phép, thu tục kinh doanh các hàng hóa, dịch vụ này.

-  Thành viên không được lợi dụng các dịch vụ của cnsv.vn để nhằm mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, phá hoại, đưa thông tin sai sự thật, gây hiểu nhầm, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp;  tạo những lệnh giao dịch ảo làm sai lệnh thông tin trên cnsv.vn.

-  Sao chép, giả mạo cấu hình hoặc tạo ra website tương tự hoặc giả mạo website cnsv.vn gây hiểu nhầm cho khách hàng, phát tán virus gây hại hệ thống, cấu hình,… nhằm mục phá hoại.

 

2.   Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm, dịch vụ dăng trên cnsv.vn:

-   Nếu Thành viên không cung cấp thông tin theo yêu cầu thì cnsv.vn có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho Thành viên. Thành viên phải đảm bảo các thông tin cung cấp cho cnsv.vn là chính xác, đầy đủ và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

-   Không duyệt lệnh giao dịch mua bán, cung cấp dịch vụ ngoài danh  mục hàng hóa, dịch vụ tạo sẳn trên cnsv.vn.

-   Không duyệt đăng lệnh mua/bán sản phẩm hoặc thuê dịch vụ khi cung cấp hình ảnh không trung thực và mô tả thông tin sản phẩm/dịch vụ sơ sài, không đúng như tiêu chí mà cnsv.vn đưa ra làm cho người mua/người bán/người cung cấp dịch vụ dể hiểu nhầm và phát sinh tranh chấp.

-   Không duyệt lệnh đăng mua bán sản phẩm có hình ảnh từ ngữ mang tính dung tục ảnh hưởng thuần phong mỹ tục văn hóa Việt Nam.

-   cnsv.vn có thể chấm dứt hoặc từ chối việc thực hiện giao dịch kể cả các lệnh giao dịch đã được kích hoạt vì bất kỳ lý do gì mà không cần báo trước khi cnsv.vn thấy là cần thiết bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp:

+ Thành viên vi phạm quy định của cnsv.vn hoặc pháp luật về việc sử dụng và quản lý tài khoản Thành viên.

+ Theo quyết định của pháp luật hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc

                  + Các trường hợp liên quan đến giả mạo và rủi ro, hoặc

+ Khi lợi ích của Thành viên/ cnsv.vn/bên thứ ba có thể bị tổn hại hoặc gian lận, hoặc

+ cnsv.vn tạm ngưng dịch vụ để bảo trì, hoặc khi phát hiện Thành viên vi phạm bất kỳ nội dung nào đối với các quy định của cnsv.vn hoặc

-   Chương trình giao dịch sẽ tự động thoát khi quá 05 (năm) phút mà Thành viên không có bất kỳ thao tác nào hoặc rời khỏi thiết bị đầu cuối nhằm tránh kẻ gian thực hiện giao dịch giả mạo.

 

3.   Chế tài:

Nếu thành viên (người mua, người bán) vi phạm khoàn 2, khoản 3 mục này, cnsv.vn sẽ áp dụng đánh giá điểm tín nhiệm, tùy theo mức độ sẽ áp dụng các chế tài sau:

-   Cảnh báo, nhắc nhỡ.

-   Tạm ngưng cấp quyền sử dụng Dịch vụ.

-   Chấm dứt vĩnh viễn quyền sử dụng Dịch vụ.

 

VIII.  Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật:

       Bằng sự nổ lực tối đa của mình để có thề cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất, an toàn nhất, cnsv.vn đã:

1.  Sử dụng kỹ thuật và công nghệ xây dựng phần mềm Sàn giao dịch thương mại điện tử Chợ nông sản Việt theo:

-   Công nghệ tiên tiến.

-   Hoạt động ổn định trên các trình duyệt.

-   Tốc độ truy cập ổn định, bảo mật tốt.

 

2. Sử dụng dịch vụ lưu trữ và bảo mật dữ liệu của bên thứ ba là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Việt Nam cũng như khu vực.

     Tuy nhiên, trong thực tế khó tránh khỏi xảy ra các sự cố, nếu do lỗi của cnsv.vn, cnsv.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp khắc phục trong thời gian sớm nhất để đảm bảo quyền lợi cho Thành viên.

           Do vậy:

-  cnsv.vn không đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ qua cnsv.vn một cách liên tục và không bị gián đoạn, vì vậy Thành viên có thể sử dụng vào mọi thời điểm, Thành viên thừa nhận rằng tại một số thời điểm nhất định có thể sẽ không truy cập, sử dụng, thực hiện một số hoặc tất cả các dịch vụ của cnsv.vn do bảo trì hệ thống hoặc bất kỳ lý do nào khác.

-  cnsv.vn không đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ qua phương tiện điện tử sẽ hoàn toàn không bị ngắt hoặc không gặp lỗi; các thông tin truyền tải bị mất; xuất hiện những virus gây hại cho hệ thống máy tính của Thành viên khi Thành viên truy cập vào cnsv.vn để thực hiện giao dịch.

 

 IX. Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT cnsv.vn           

       1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT cnsv.vn

1.1.   cnsv.vn có quyền yêu cầu và Thành viên cung cấp các thông tin, giấy tờ về: 

a)   Tên và địa chỉ trụ sở của thương nhân, tổ chức hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân.

b)   Số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hoặc số, ngày cấp và đơn vị cấp quyết định thành lập của tổ chức, hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân.

c)   Số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác.

d)   Các thông tin khác theo quy định tại Điểm 1, mục VI Quy chế này.

 

                     Nếu Thành viên không cung cấp thông tin theo yêu cầu thì cnsv.vn có quyền từ chối cung cấp dịch vụ cho Thành viên. Thành viên phải đảm bảo các thông tin cung cấp cho cnsv.vn là chính xác, đầy đủ và cập nhật kịp thời khi có thay đổi.

1.2.  Ngăn chặn và loại bỏ khỏi cnsv.vn những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật .

1.3.  Loại bỏ khỏi cnsv.vn những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

1.4.  Yêu cầu người bán các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện trên cnsv.vn của mình phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó (trong trường hợp pháp luật quy định phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh).

1.5.  cnsv.vn không chịu trách nhiệm ngay cả khi cnsv.vn đã được Thành viên thông báo đối với những thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp mà Thành viên phải chịu phát sinh từ hoặc do:

-    Các yêu cầu giao dịch hợp lệ được đưa ra bởi một người khác không phải Thành viên.

-    Bất kì trường hợp nào thể hiện Thành viên đã không thực hiện đúng, đủ bất kì các nội dung đã quy định tại điểm 1, mục VII Quy chế này.

-    Bất kì sự không tương thích, không phù hợp nào giữa thiết bị của Thành viên và cnsv.vn; hoặc

-    Bất kì sự cố máy móc, lỗi hệ thống mạng truyền dẫn của các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông, tranh chấp hay các trường hợp khác nằm ngoài tầm kiểm soát của cnsv.vn dẫn đến việc Dịch vụ hoàn toàn hay một phần không có khả năng cung cấp hoặc các yêu cầu đã không được thực hiện kịp thời hay không được thực hiện. 

-    Bất kì việc sử dụng sai Dịch vụ của Thành viên bởi chính Thành viên hay một người khác. 

-    Bất kỳ giao dịch gian lận nào đã được thực hiện thông qua Dịch vụ.

-    Bất kỳ lỗi, sai phạm, hành vi gian lận, giả mạo Dịch vụ của các cá nhân/tổ chức không có hợp tác trực tiếp với cnsv.vn, có ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín, chất lượng Dịch vụ của cnsv.vn và/ hoặc gây ra tổn thất, thiệt hại cho Thành viên. 

-    Bất cứ hành động bất khả kháng nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thiên tai, đình công, dịch bệnh, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính Phủ và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người có thẩm quyền khác.

1.6.  Được miễn trách nhiệm do không thực hiện giao dịch theo yêu cầu của Thành viên trong trường hợp hệ thống xử lý, hệ thống truyền thông tin bị trục trặc hoặc vì bất cứ lý do nào khác.

1.7.  Cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền và tổ chức, cá nhân được phép khác thông tin về Thành viên và giao dịch theo yêu cầu của cơ quan pháp luật.

1.8.  Từ chối thực hiện giao dịch không hợp pháp, hợp lệ theo quy định của cnsv.vn và pháp luật hoặc trong các trường hợp ngoài khả năng kiểm soát của cnsv.vn.

1.9.  Được quyền khóa/tạm ngưng/từ chối/ chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ của Thành viên theo quy định trong Quy chế này và các Quy định khác được công bố trên cnsv,vn.

1.10. Ghi giảm Tài khoản giao dịch giá trị tất cả các giao dịch, các khoản phí có liên quan đến giao dịch theo biểu phí được cnsv.vn quy định trong từng thời kỳ, các giao dịch thừa, rút quá số dư các khoản, tiền ghi nhằm thừa vào Tài khoản giao dịch, các khoản phí trả thay cho Thành viên (nếu có).

1.11.  Phong tỏa và ghi giảm số tiền trên tài khoản giao dịch để thu các khoản tiền đặc cọc, tiền mua hàng hóa, các loại phí phát sinh theo quy định cnsv.vn và của cơ quan pháp luật.

1.12.  Ghi giảm số tiền trên tài khoản giao dịch do tranh chấp và các chi phí phát sinh khi tranh chấp được đưa ra trọng tài/Tòa án và các cơ quan này xử lý Thành viên thua kiện.

1.13.  cnsv.vn không có trách nhiệm với những thiệt hại do nguyên nhân vượt quá phạm vi  kiểm soát của mình dẫn đến việc không thể thực hiện được dịch vụ bao gồm nhưng không giới hạn các nguyên nhân sự cố kỹ thuật, phá hoại, động đất, thiên tai, đức nghẽn mạng, mất điện.

1.14.  cnsv.vn có thể sửa đổi hoặc chấm dứt dịch vụ vào bất cứ lúc nào theo thông báo hợp lý, kể cả tạm thời hay vĩnh viễn, mà không chịu trách nhiệm với Khách hàng ngoại trừ việc hoàn thành xử lý những giao dịch trước ngày dịch vụ bị chấm dứt.

1.15.  Các quyền khác theo quy định của cnsv.vn và các quy định quan pháp luật có liên.


       2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch cnsv.vn.

 

3.1.  Thực hiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về đăng ký, công bố các thông tin của website cung cấp dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử.

3.2.  cnsv.vn cam kết, đảm bảo rằng các hệ thống của cnsv.vn liên quan đến dịch vụ được lắp đặt, thiết kế bảo mật an ninh, được kiểm soát và quản lý rủi ro trong việc vận hành hệ thống, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan đến việc cung ứng Dịch vụ áp dụng trong thương mại điện tử tại từng thời kỳ.

3.3.  Khi phát sinh mâu thuẫn hoặc lợi ích hợp pháp của các Thành viên bị tổn hại, sẽ cung cấp cho Thành viên thông tin của bên vi phạm, tích cực hỗ trợ bên bị vi phạm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

3.4.  Hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin đăng ký, lịch sử giao dịch và các tài liệu khác về đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên cnsv.vn.

3.5.  Đảm bảo các quyền lợi của Thành viên theo thỏa thuận tại các quy định có liên quan.

3.6.  Bảo mật các thông tin liên quan đến Thành viên, Tài khoản giao dịch và giao dịch theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp cung cấp cho bên có liên quan đến giao dịch mua, bán, cung cấp dịch vụ của chính Thành viên).

3.7.  Khóa quyền sử dụng của người dùng trong vòng 2 (hai) giờ đồng hồ kể từ khi nhận được thông báo bằng văn bản của Thành viên về việc lộ thông tin đăng nhập của Thành viên.

3.8.  Giải quyết các yêu cầu tra soát và khiếu nại của Thành viên liên quan đến việc sử dụng dịch vụ.

3.9.  cnsv.vn sẽ nổ lực để các thông tin cung cấp cho Thành viên qua dịch vụ là chính xác theo hệ thống máy tính ghi nhận. Tuy nhiên, do đặc thù của sản phẩm và hoàn cảnh vượt quá phạm vi kiểm soát của cnsv.vn, cnsv.vn không đảm bảo mọi thông tin là chính xác và không có gì sai sót.

3.10.  Các trách  nhiệm khác theo quy định trong bản điều khoản và điều kiện này và các quy định pháp luật có liên quan.

3.11.  Ngăn chặn và loại bỏ khỏi ứng dụng các thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịcvụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.

3.12.  Loại bỏ khỏi ứng dụng những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này.

3.13.  Cung cấp thông tin, hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật sử dụng ứng dụng của mình.

 

X.  Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT cnsv.vn


1.  Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT cnsv.vn

 

1.1.  Được truy cập vào website cnsv.vn và sử dụng các Dịch vụ cung cấp qua kênh này theo gói Dịch vụ Thành viên đã đăng ký.

1.2.  Có quyền khiếu nại về các sai sót, vi phạm (nếu có) phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ theo quy định tại điểm 5, mục III Quy chế này.

1.3.  Yêu cầu cnsv.vn cập nhật các thông tin đăng ký sử dụng, yêu cầu cấp lại mật khẩu, mã PIN theo thủ tục mà cnsv.vn quy định, cnsv.vn sẽ thay đổi tương ứng sau khi tiến hành kiểm tra xác nhận và chấp nhận yêu cầu thay đổi thông tin của Thành viên.

1.4.   Các quyền khác thay đổi theo Quy chế này và các quy định khác có liên quan pháp luật.

 

2.  Trách nhiệm của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT cnsv.vn


2.1.  Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin quy định tại điểm 1.1, khoản 1, mục IX Quy chế này.

2.2.  Đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên cnsv.vn, Thành viên  phải cung cấp những thông tin để Thành viên khác có thể xác định chính xác các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ nhằm tránh sự hiểu nhầm khi quyết định việc đề nghị giao kết hợp đồng.

2.3.  Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử.

2.4.  Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên cnsv.vn.

2.5.  Thực hiện việc đăng thông tin hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên cnsv.vn theo đúng quy định tại điểm 1.2, khoản 1, mục VII Quy chế này.

2.6.  Nếu Thành viên bán không giao hàng hoặc giao hàng không đúng thông tin đã đăng trên cnsv.vn, phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền đặt cọc và các chi phí phát sinh từ vi phạm này cho Bên mua.

2.7.  Nếu Thành viên mua không nhận hàng hoặc cố tình tìm cách không nhận hàng thì phải mất tiền đặt cọc và các chi phí phát sinh từ vi phạm này cho Bên bán.

2.8.  Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật.

2.9.  Chịu trách nhiệm theo quy định tại điểm 2.3, khoản 2, mục I Quy chế này.

2.10. Thành viên cam kết chịu trách nhiệm cho tất cả các tổn thất và chi phí do các giao dịch gian lận đã được thực hiện nếu Thành viên đã hành động thiếu cẩn trọng hoặc nếu Thành viên làm sai, làm không đúng, không đầy đủ bất cứ nghĩa vụ bảo mật nào hoặc các yêu cầu thông báo được nêu tại điểm 1.1, khoản 1, mục VII Quy chế này. 

 

XI.  Điều khoản áp dụng


1.  Các quy định tại Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng đăng ký sử dụng Dịch vụ cho đến khi Khách hàng ngừng sử dụng Dịch vụ.  Trường hợp Khách hàng đã ngừng sử dụng Dịch vụ, Khách hàng vẫn bị ràng buộc bởi các quy định của quy chê này và các thỏa thuận khác liên quan đến quyền và trách nhiệm của Khách hàng mà Khách hàng chưa thực hiện hoàn tất tại thời điểm ngừng dịch vụ.

 

2.  cnsv.vn được phép sửa đổi, bổ sung nội dung Quy chế này bằng cách thông báo trên website cnsv.vn, các sửa đổi bổ sung này sẽ được thông báo mỗi khi Thành viên đăng nhập dịch vụ, nếu đồng ý các sửa đổi này, Thành viên sẽ đăng nhập dịch vụ, nếu không đồng ý Thành viên có quyền bỏ qua và không tiếp tục đăng nhập và việc bỏ qua đó tương đương với yêu cầu chấm dứt thực hiện thỏa thuận sử dụng dịch vụ của Thành viên.

 

3.  cnsv.vn sẽ chấm dứt việc sử dụng dịch vụ của Thành viên sau 07 (bảy) ngày kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn bản của Thành viên hoặc kể từ ngày cnsv.vn ghi nhận sự không chấp thuận của điều khoản sửa đổi Quy chế này. Trong thời gian đó Thành viên vẫn sử  dụng dịch vụ phải tuân theo những nội dung sửa đổi như thông báo của website cnsv.vn.

4.  Việc Thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau thời điểm có hiệu lực của điều khoản được sửa đổi như chấp nhận thông báo của website cnsv.vn

 

XII.  Điều khoản cam kết.

 

1.  Khách hàng xác nhận, đã đọc hiểu rõ và đồng ý các điều khoản của Quy chế này,  cam kết thực hiện đúng các điều khoản này cũng như các thực hiện các thỏa thuận có liên quan khác với cnsv.vn.

2.  Bản quyền: Các thiết kế, biểu tượng, ngôn ngữ, hình ảnh, báo cáo và các thông tin khác do cnsv.vn cung cấp trên website là tài sản thuộc sở hữu của NIDTICO. Mọi sự sao chép, thay đổi, sửa chữa mà không được sự cho phép bằng văn bản của NIDTICO đều coi là vi phạm pháp luật.

            Địa chỉ liên lạc chính thức của Sàn giao dịch TMĐT cnsv.vn:

               -   Sàn giao dịch Thương mại điện tử cnsv.vn.

               -   Công ty cổ phần công nghệ và đầu tư Cửu Long.

               -   Địa chỉ: 447, Quốc lộ 1A, ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu

               -   Tel: 0291 3752 852   Fax:      0291 3752 852   Email: [email protected]

 

 

 

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ VÀ ĐẦU TƯ CỬU LONG
GIÁM ĐỐC






PHÙNG THỊ NGỌC LOAN