HƯỚNG DẪN TRA CỨU SỐ PHÁT SINH (TĂNG, GIẢM) TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

HƯỚNG DẪN TRA CỨU SỐ PHÁT SINH (TĂNG, GIẢM) TÀI KHOẢN GIAO DỊCH

Bước 1 - Truy cập hệ thống

Mở trình duyệt (Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox,...) truy cập vào website https://www.cnsv.vn
Bước 2 - Đăng nhập thành viên

Quý thành viên chọn mục 'Đăng nhập' ở góc trên bên phải màn hình để đăng nhập vào hệ thống CNSV
Bước 3 - Mở sao kê giao dịch

Quý thành viên chọn vào mục 'Tài khoản --> Sao kê giao dịch'

Hệ thống sẽ chuyển đến trang chi tiết sao kê giao dịch
Bước 4 - Tra cứu số phát sinh tài khoản giao dịch

Hệ thống sẽ hiển thị thông tin tài khoản giao dịch của quý thành viên như hình bên dưới:

Hệ thống sẽ hiển thị các thông tin như: mã giao dịch, ngày giao dịch, thay đổi (: tăng, : giảm), mô tả cũng như trạng thái của giao dịch

Quý thành viên có thể tìm kiếm giao dịch bằng bộ lọc có sẵn

Ngoài ra quý thành viên có thể xuất mẫu kế toán (file excel) bằng cách chọn nút phí trên bảng danh sách

Hệ thống sẽ tự động download excel về máy của quý thành viên với định dạng như hình bên dưới