HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG MUA BÁN - DỊCH VỤ

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG MUA BÁN

XEM THÔNG TIN CHI TIẾT ĐƠN HÀNG

Sau khi đăng nhập quý thành viên chọn 'Quản lý' trên thanh menu và chọn 'Đơn hàng mua - bán'

Hệ thống chuyển đến trang quản lý đơn hàng mua - bán, quý thành viên chọn mã đơn hàng được tô xanh trên danh sách để xem chi tiết đơn hàng

Hệ thống sẽ chuyển đến trang chi tiết của đơn hàng tương ứngQUẢN LÝ ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ

XEM CHI TIẾT ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ

Sau khi đăng nhập quý thành viên chọn 'Quản lý' trên thanh menu và chọn 'Đơn hàng dịch vụ'

Hệ thống chuyển đến trang quản lý đơn hàng dịch vụ, quý thành viên chọn mã đơn hàng được tô xanh trên danh sách để xem chi tiết đơn hàng

Hệ thống sẽ chuyển đến trang chi tiết của đơn hàng tương ứng