HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH XÁC NHẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ

HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN CUNG CẤP DỊCH VỤ

Bước 1 - Truy cập hệ thống

Mở trình duyệt (Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox,...) truy cập vào website https://www.cnsv.vn

Quý thành viên chọn mục 'Đăng nhập' ở góc trên bên phải màn hình để đăng nhập vào hệ thống CNSVBước 2 - Tiến hành xác nhận cung cấp dịch vụ

Sau khi đăng nhập, Trên thanh menu quý thành viên chọn vào biểu tượng để chuyển về trang chủ

Quý thành viên sẽ nhìn thấy danh sách lệnh đăng dịch vụ mới nhất

Quý thành viên có thể tìm kiếm theo các tiêu chí bằng bộ lọc có sẵn trên bảng danh sách

Quý thành viên có thể đặt lệnh nhanh bằng cách click chọn vào biểu tượng để đặt cung cấp dịch vụ cho lệnh tương ứng

Hệ thống xuất hiện thông báo nhắn nhở kiểm tra lại thông tin

Quý thành viên chọn nút để xác nhận cung cấp dịch vụ

Ngoài ra quý thành viên có thể xem chi tiết lệnh trước khi đặt bằng cách click chọn vào biểu tượng trên danh sách hoặc click vào chổ bất kỳ trên dòng để xem chi tiết

Hệ thống sẽ chuyển đến trang chi tiết của lệnh tương ứng , quý thành viên kiểm tra lại chi tiết thông tin của lệnh như: tên dịch vụ, mã lệnh, giá, VAT,...

Quý thành viên có thể kiểm tra thông tin giao nhận bằng cách chọn mục 'THÔNG TIN GIAO NHẬN'

Sau khi kiểm tra lại thông tin quý thành viên đặt lệnh bằng cách chọn nút để tiến hành xác nhận cung cấp dịch vụ

Hệ thống xuất hiện thông báo nhắn nhở kiểm tra lại thông tin

Quý thành viên chọn nút để xác nhận cung cấp dịch vụ

Hệ thống sẽ thông báo đặt hàng thành công và hiển thị lại thông tin đơn hàng đồng thời gởi email thông báo thông tin đơn hàng cho cả bên thuê và bên cung cấp DV

Quý thành viên có thể in đơn hàng bằng cách chọn nút

Thông tin được gửi về email của quý thành viên có mẫu như hình bên dưới
Bước 3 - Người thuê dịch vụ liên hệ với người cho thuê dịch vụ để xem thực tế hàng hoá, giao nhận và gửi giấy giao nhận hàng hoá kiêm phiếu xác nhận dịch vụ hoàn thành về SGD

Mẫu giấy giao nhận hàng hoá kiêm phiếu xác nhận dịch vụ hoàn thành đang cập nhật...

Cập nhật hình ảnh phiếu giao nhận hàng hóa

Sau khi giao nhận thực tế quý thành viên vui lòng gửi hình ảnh phiếu giao nhận hàng hóa để admin kiểm tra gửi yêu cầu xác thực với giá trị thực tế cho bên thuê dịch vụ
Bước 4 - Xác nhận đã giao nhận hàng để trả tiền

Sau khi quý thành viên gửi phiếu giao nhận thực tế về cho SGD, quản trị sẽ kiểm tra thông tin và gửi yêu cầu xác thực đơn hàng qua email

Quý thành viên có thể xác thực đơn hàng bằng 2 hình thức

1 . Xác thực qua email

Email yêu cầu xác thực đơn hàng có dạng giống như hình bên dưới

Quý thành viên kiểm tra lại thông tin đơn hàng và bấm vào nút để xác thực đơn hàng

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận đơn hàng thành công như hình bên dưới

Sau đó quý thành viên có thể quay về trang chủ hoặc đăng nhập vào hệ thống để tiếp tục các giao dịch

2 . Xác thực qua chức năng xác thực đơn hàng trên SGD

Quý thành viên mở trình duyệt (Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox,...) truy cập vào website https://www.cnsv.vn

Quý thành viên chọn mục 'Đăng nhập' ở góc trên bên phải màn hình để đăng nhập vào hệ thống CNSV

Xác thực đã giao hàng để trả tiền

Sau khi đăng nhập quý thành viên chọn 'Quản lý' trên thanh menu và chọn 'Đơn hàng dịch vụ'

Hệ thống chuyển đến trang quản lý đơn hàng dịch vụ, quý thành viên chọn mã đơn hàng được tô xanh trên danh sách để xem chi tiết đơn hàng

Hệ thống sẽ chuyển đến trang chi tiết của đơn hàng tương ứng

Quý thành viên kiểm tra lại thông tin đơn hàng thực tế và bấm vào nút để xác thực đơn hàng

LƯU Ý: Sau khi quý thành viên hoàn thành bước này, SGD trích tài khoản của Bên thuê Dv trả cho Bên cung cấp dịch vụ

Hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận đơn hàng thành công như hình bên dưới