KINH NGHIỆM QUY TRỌNG LƯỢNG TÔM


KINH NGHIỆM QUY TRỌNG LƯỢNG TÔM TRONG NƯỚC RA TÔM ĐỂ RÁO


Bằng thực tế kiểm tra, Chợ nông sản Việt xin chia sẻ kinh nghiệm quy đổi trọng lượng tôm trong nước ra tôm để ráo như sau:

Lấy ngẫu nhiên lượng mẫu tôm sống (oxy) trong thùng chứa đang chạy oxy đem cân được 13,06kg; để ráo nước 15 phút cân lại còn 12,28kg, như vậy trọng lượng nước trong tôm chiếm 5,97%, nếu tiếp tục để ráo thêm vài phút thì trọng lượng  tôm giảm không đáng kể. Từ đó có thể lấy mức giảm của tôm ráo nước so với tôm trong nước bình quân là 6%.

Mục đích của việc kiểm tra này nhằm giúp người nuôi tôm kiểm tra kích cở tôm trong ao mà không cần để ráo tôm mới cân, tránh được việc gây chết tôm lấy mẫu không đáng có.

Ví dụ: hộ nuôi tôm Nguyễn Văn A chày tôm để kiểm tra kích cở tôm như sau:

    -  Trọng lượng tôm khi chày: 05kg, ngay sau và thả tôm xuống ao nuôi.

    -  Số con đếm được: 205 con (có thể vừa thả, vừa đếm).

Hộ Nguyễn Văn A vẫn tính được kích cở tôm mà không bị hao hụt dựa trên thí nghiệm của Chợ nông sản Việt như sau:

   + Xác định trọng lượng tôm: 5kg X 94% = 4,70 kg.

   + Kích cở tôm = 205 con / 4,70 kg = 43,6; như vậy tôm trong khoảng 43 – 44 con/kg

Rất mong thí nghiệm nho nhỏ này giúp ích được những người mới nuôi tôm, tránh hao hụt mà vẫn đạt mục đích mong muốn.


SGD CNSV