HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ HÀNG HÓA - DỊCH VỤ

QUẢN LÝ HÀNG HÓA

THÊM MỚI HÀNG HÓA

Sau khi đăng nhập quý thành viên chọn 'Danh mục' trên thanh menu và chọn 'Hàng hóa thành viên'

Hệ thống chuyển đến trang quản lý hàng hóa, quý thành viên chọn nút ở góc bên phải màn hình để thêm hàng hóa mới

Tiếp theo quý khách hàng chọn lần lượt 'Phân loại hàng hóa','Hàng hóa','Loại hàng hóa' và nhập 'Quy cách / size cỡ' cho hàng hóa

Sau khi nhập xong hệ thống sẽ tự động tạo mã hàng hóa tương ứng với thông tin quý thành viên vừa chọn .

Tiếp theo quý thành viên điền thông tin mô tả cho hàng hóa đã được hệ thống liệt kê và bấm nút để thêm mới hàng hóa và chuyển về trang danh sách hoặc nút để tiếp tục thêm mới 1 hàng hóa khác.

CẬP NHẬT THÔNG TIN HÀNG HÓA

Từ trang danh sách quý thành viên chọn nút tương ứng với hàng hóa cần cập nhật thông tin.

Tiếp theo quý thành viên thêm những thông tin cập nhật cho hàng hóa tương tự như phần 'Thêm mới hàng hóa'

Sau khi thêm đầy đủ thông tin quý thành viên chọn nút để cập nhật thông tin cho hàng hóa

XÓA HÀNG HÓA

Lưu ý: quý thành viên không thể xóa hàng hóa khi trên hệ thống CNSV đã phát sinh giao dịch với hàng hóa tương ứng

Trên trang danh sách quý thành viên chọn nút để xóa hàng hóa tương ứng

Sau đó hệ thống sẽ xuất hiện cảnh báo

Quý thành viên chọn 'OK' để xóa hoặc 'Hủy' để hoàn tácQUẢN LÝ DỊCH VỤ

THÊM MỚI DỊCH VỤ

Sau khi đăng nhập quý thành viên chọn 'Danh mục' trên thanh menu và chọn 'Dịch vụ thành viên'

Hệ thống chuyển đến trang quản lý dịch vụ, quý thành viên chọn nút ở góc bên phải màn hình để thêm dịch vụ mới

Sau khi thêm đầy đủ thông tin hệ thống sẽ tự động tạo mã dịch vụ tương ứng.

Tiếp theo quý thành viên điền thông tin mô tả cho dịch vụ, địa điểm thực hiện và ngày hết hạn cho thuê, sau đó bấm nút để thêm mới dịch vụ và chuyển về trang danh sách hoặc nút để tiếp tục thêm mới 1 dịch vụ khác.

CẬP NHẬT THÔNG TIN DỊCH VỤ

Từ trang danh sách quý thành viên chọn nút tương ứng với dịch vụ cần cập nhật thông tin.

Tiếp theo quý thành viên thêm những thông tin cập nhật cho dịch vụ tương tự như phần 'Thêm mới dịch vụ'

Sau khi thêm đầy đủ thông tin quý thành viên chọn nút để cập nhật thông tin cho dịch vụ

XÓA DỊCH VỤ

Lưu ý: quý thành viên không thể xóa dịch vụ khi trên hệ thống CNSV đã phát sinh giao dịch với dịch vụ tương ứng

Trên trang danh sách quý thành viên chọn nút để xóa hàng hóa tương ứng

Sau đó hệ thống sẽ xuất hiện cảnh báo

Quý thành viên chọn 'OK' để xóa hoặc 'Hủy' để hoàn tác