HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN GIÁ CẢ

HƯỚNG DẪN XEM THÔNG TIN GIÁ CẢ

Bước 1 - Truy cập hệ thống

Mở trình duyệt (Google Chrome, Cốc Cốc, Firefox,...) truy cập vào website https://www.cnsv.vn
Bước 2 - Đăng nhập thành viên

Quý thành viên chọn mục 'Đăng nhập' ở góc trên bên phải màn hình để đăng nhập vào hệ thống CNSV
Bước 3 - Mở mục xem giá cả

Trên thành Menu quý thành viên chọn vào mục 'GIÁ CẢ'

Hệ thống sẽ chuyển đến trang xem thông tin giá cả

Quý thành viên có thể lọc 'Diễn biến giá nông sản' và 'Giao dịch mới nhất' bằng bộ lọc có sẵn của hệ thống