HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ TÀI KHOẢN

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THÔNG TIN THÀNH VIÊN

CẬP NHẬT THÔNG TIN

Quý thành viên chọn mục 'Tài khoản' ở góc trên bên phải màn hình và chọn 'Cập nhật thông tin' .

Quý thành viên chọn 'Loại thành viên' và điền các thông tin tương ứng .

(Lưu ý các trường thông tin có dấu * là bắt buộc).

CẬP NHẬT THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

Quý khách nhập Số tài khoản, tên chủ tài khoản, tên ngân hàng liên kết với CNSV .

CẬP NHẬT THÔNG TIN NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN (THÔNG TIN NGƯỜI LIÊN QUAN ỨNG VỚI LOẠI THÀNH VIÊN CÁ NHÂN)

Để thêm mới khách hàng chọn nút 'Thêm mới' ở góc bên phải.

Sau khi điền đầy đủ thông tin quý thành viên chọn nút để cập nhật thông tin người được ủy quyền.

Để cập nhật thông tin quý thành viên chọn nút trong danh sách.

Sau khi cập nhập đầy đủ thông tin khách hàng chọn nút để lưu lại thông tin người được ủy quyền.

Sau khi điền đầy đủ thông tin quý thành viên chọn nút để cập nhật thông tin thành viên.ĐỔI MẬT KHẨU ĐĂNG NHẬP

Quý thành viên chọn mục 'Tài khoản' ở góc trên bên phải màn hình và chọn 'Đổi mật khẩu' .

Tiếp theo quý thành viên nhập mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới vào 2 ô như hình bên duới .

Sau đó quý thành viên chọn nút để thay đổi mật khẩu đăng nhập.

Sau khi đổi mật khẩu thành công hệ thống sẽ tự chuyển về trang chủ và hiển thị thông báo ở bên dưới góc phải màn hình như sau.KHÔI PHỤC MẬT KHẨU

Trường hợp quý thành viên quên mật khẩu đăng nhập có thể khôi phục mật khẩu đăng nhập qua Email đã đăng ký .

Trên thanh địa chỉ trình duyệt quý khách hàng nhập địa chỉ cnsv.com.vn

Quý thành viên click 'Đăng nhập' ở góc trên bên phải màn hình để vào trang đăng nhập của hệ thống

Tiếp theo quý thành viên click vào mục ở bên dưới nút

Hệ thống sẽ chuyển đến trang khôi phục mật khẩu quý thành viên nhập tên đăng nhập vào ô bên dưới, Sau đó nhập vào nút

Hệ thống sẽ tự động đổi mật khẩu và gởi thông tin đăng nhập về email của quý thành viên như mẫu hình bên dưới.

Sau khi nhận được email thông tin tài khoản quý thành viên vui lòng đăng nhập vào hệ thống CNSV đổi lại mật khẩu để tăng độ bảo mật.MÃ PIN GIAO DỊCH

Quý thành viên chọn mục 'Tài khoản' ở góc trên bên phải màn hình và chọn 'Mã PIN giao dịch' .

NGƯNG KÍCH HOẠT MÃ PIN GIAO DỊCH

Quý thành viên chọn mục 'Đăng ký mã PIN giao dịch' và chọn 'Không kích hoạt' .

Tiếp theo quý thành viên nhập mật khẩu đăng nhập và chọn nút để tắt chức năng mã pin giao dịch hoặc để hủy và trở vể trang chủ .

KÍCH HOẠT MÃ PIN GIAO DỊCH

Quý thành viên chọn mục 'Đăng ký mã PIN giao dịch' và chọn 'Sử dụng mã pin giao dịch' .

Sau đó quý thành viên nhập mật khẩu đăng nhập, mã PIN giao dịch mới, xác nhận mã PIN giao dịch (nhập lại mã PIN) .

Tiếp theo quý thành viên chọn nút để kích hoạt mã PIN giao dịch hoặc để hủy và trở vể trang chủ .