lệnh đăng mua / lệnh đăng bán

LỆNH ĐĂNG MUA

 
select
 
select
 
select
    Từ ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
  Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Phân loạiMã lệnhLoạiMã hàng hóaTên hàng hóaQuy cách / size cỡSố lượngĐơn giá Giá trị TG giao dịch đếnChi tiếtĐặt lệnh
   Thuỷ sản / Tôm
 LM0000336MTSTOTHTU300Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi300 Con/Kg2.000 Kg48.000 đ96.000.000 đ20-02-2020 12:0
 LM0000337MTSTOTHTU200Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi200 Con/Kg2.000 Kg66.000 đ132.000.000 đ20-02-2020 12:0
 LM0000338MTSTOTHTU150Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi150 Con/Kg2.000 Kg76.000 đ152.000.000 đ20-02-2020 12:0
 LM0000339MTSTOTHTU120Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi120 Con/Kg2.000 Kg82.000 đ164.000.000 đ20-02-2020 12:0
 LM0000340MTSTOTHTU110Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi110 Con/Kg2.000 Kg87.000 đ174.000.000 đ20-02-2020 12:0
 LM0000341MTSTOTHTU100Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi100 Con/Kg2.000 Kg92.000 đ184.000.000 đ20-02-2020 12:0
 LM0000342MTSTOTHTU90Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi90 Con/Kg2.000 Kg95.000 đ190.000.000 đ20-02-2020 12:0
 LM0000343MTSTOTHTU85Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi85 Con/Kg2.000 Kg97.000 đ194.000.000 đ20-02-2020 12:0
 LM0000344MTSTOTHTU80Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi80 Con/Kg2.000 Kg102.000 đ204.000.000 đ20-02-2020 12:0
 LM0000345MTSTOTHTU75Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi75 Con/Kg2.000 Kg104.000 đ208.000.000 đ20-02-2020 12:0
 LM0000346MTSTOTHTU70Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi70 Con/Kg2.000 Kg107.000 đ214.000.000 đ20-02-2020 12:0
 LM0000347MTSTOTHTU60Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi60 Con/Kg2.000 Kg112.000 đ224.000.000 đ20-02-2020 12:0
 LM0000348MTSTOTHTU55Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi55 Con/Kg2.000 Kg113.000 đ226.000.000 đ20-02-2020 12:0
 LM0000349MTSTOTHTU50Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi50 Con/Kg2.000 Kg127.000 đ254.000.000 đ20-02-2020 12:0
 LM0000350MTSTOTHTU45Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi45 Con/Kg2.000 Kg132.000 đ264.000.000 đ20-02-2020 12:0
 LM0000351MTSTOTHTU40Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi40 Con/Kg2.000 Kg137.000 đ274.000.000 đ20-02-2020 12:0
1 - 17 trong tổng số 17Số dòng hiển thị: <<<1>>>