lệnh đăng mua / lệnh đăng bán

LỆNH ĐĂNG MUA

 
select
 
select
 
select
    Từ ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
  Đến ngày
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Mã lệnhLoạiẢnh đại diệnTên hàng hóaQuy cách / size cỡSố lượngĐơn giá Giá trị TG giao dịch đếnChi tiếtĐặt lệnh
LM0000438M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi300 Con/Kg1.000 Kg52.000 đ52.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000439M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi200 Con/Kg1.000 Kg65.000 đ65.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000440M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi150 Con/Kg1.000 Kg75.000 đ75.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000441M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi120 Con/Kg1.000 Kg77.000 đ77.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000442M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi110 Con/Kg1.000 Kg82.000 đ82.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000443M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi100 Con/Kg1.000 Kg87.000 đ87.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000444M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi90 Con/Kg1.000 Kg88.000 đ88.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000445M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi85 Con/Kg2.000 Kg89.000 đ178.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000446M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi80 Con/Kg2.000 Kg91.000 đ182.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000447M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi80 Con/Kg2.000 Kg91.000 đ182.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000448M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi75 Con/Kg2.000 Kg93.000 đ186.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000449M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi70 Con/Kg2.000 Kg95.000 đ190.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000450M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi60 Con/Kg2.000 Kg98.000 đ196.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000451M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi55 Con/Kg2.000 Kg102.000 đ204.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000452M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi50 Con/Kg2.000 Kg107.000 đ214.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000453M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi45 Con/Kg2.000 Kg114.000 đ228.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000454M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi40 Con/Kg2.000 Kg116.000 đ232.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000455M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi35 Con/Kg5.000 Kg121.000 đ605.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000456M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi30 Con/Kg5.000 Kg126.000 đ630.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000457M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi25 Con/Kg5.000 Kg150.000 đ750.000.000 đ08-06-2020 12:0
LM0000458M Tôm Thẻ - Nguyên liệu tươi20 Con/Kg5.000 Kg200.000 đ1.000.000.000 đ08-06-2020 12:0
1 - 22 trong tổng số 22Số dòng hiển thị: <<<1>>>